Kindercoach Beeldend

Kindercoaching bij De Kleine Beer betekent dat we vooral gaan tekenen, schilderen of kleien! Als kindercoach beeldend maak ik gebruik van de beeldtaal van het kind!

Tekenen en schilderen is van alle tijden en alle culturen. Het is een universele beeldtaal. Het is een manier om jezelf uit te drukken, of je nu 5 of 50 jaar bent .

Eén beeld zegt vaak meer dan 100 woorden.
Alles wat een mens creëert, betekent iets.
Zo ook wat jouw kind tekent. Het komt van binnenuit en heeft te maken met wat je kind op dit moment bezig houdt.

Wat zo mooi is, iedereen kan het!!

Bij de beeldende coaching gaat het er niet om of je kind goed is in creatief bezig zijn. Het gaat er om dat het een eígen beeld maakt en dat het ontdekt wat het werk te vertellen heeft.

Door te tekenen, schilderen of bijvoorbeeld te werken met klei kan het kind zichzelf uitdrukken. De beeldende taal is een krachtig middel om tot inzichten te komen.

Ik kijk samen met je kind wat de tekening of het beeld te vertellen heeft.

Waar zit de kracht van je kind? Wat kan het goed? Waar heeft het moeite mee of wat zijn ‘obstakels’? Welke kwaliteiten kan je kind inzetten om waar het moeite mee heeft te versterken of gemakkelijker te maken?

In ieder kind is de ‘eigen-wijs-heid’ aanwezig! De kunst is om deze wijsheid weer naar boven te halen, zichtbaar te maken en te gaan gebruiken. Daarbij kan ik als kindercoach beeldend kinderen en jongeren begeleiden.

Een kind kan het niet alleen en als kindercoach kijk ik naar het hele kind én naar de omgeving. Dat betekent dat ook ouders/opvoeders bij de coaching betrokken worden, afhankelijk van de behoefte van het kind.

valerie