Als je bij De Kleine Beer wilt komen spelen, heb ik een aantal wensen;

  • Eigen slaapzakje meenemen
  • Slof sokjes meenemen
  • Eigen Knuffel meenemen
  • Evt speen meenemen
  • Reserve kleding voor in het mandje
  • Regenbroek/pak en laarsjes meenemen i.o.

Én bij binnenkomst tussen 07.30 en 09.00 uur graag de schoenen uit óók de ouders. Jassen en schoentjes kunnen in de gang en binnen heb ik een mandje voor de eigen spulletjes.

Voor de kindjes is één dag per week komen spelen lastig, dat weet ik uit ervaring. Iedere keer na een week moeten de kindjes weer een beetje “opnieuw” wennen en komen ze niet lekker in ons ritme. Daarom kan 1 dag opvang alleen bij grote uitzondering en als opstap naar meer dagen per week. Twee keer per week spelen is al meer gewoon en dan ontstaat er makkelijker een zekere “regelmaat” en gewendheid.

Bij ziek zijn is het wenselijk dat de kinderen thuis blijven, dat is voor kinderen echt het beste. Als dit niet kan kijken we samen hoe we elkaar tegemoet kunnen komen. Bij koorts vanaf 38+ gr én besmettelijke huid en/of aandoeningen kan ik het kindje niet opvangen. Daarnaast bij overige, hangerige “onschuldige aanverwanten” zijn ze welkom met de intentie dat je je kindje eerder ophaalt. Kinderen met diarree graag thuis houden om zo besmetting voor alle andere gezinnen en mijzelf te voorkomen. Kinderen waar diarree geconstateerd wordt dienen opgehaald te worden. Ik ben géén voorstander voor het geven van paracetamol omdat het de hoge koorts alleen “tijdelijk” dempt, daarna is er meer kans op een piek aan verhoging die ook wel kan overgaan in een koortsstuip.