Tekening in Beeld

In ieder kind is de ‘eigen-wijs-heid’ aanwezig! De kunst is om deze wijsheid naar voren te halen, zichtbaar te maken en te gaan gebruiken. Daarbij kan ik als kindercoach beeldend kinderen begeleiden.

Kindercoaching bij De Kleine Beer betekent dat we vooral gaan tekenen, schilderen of kleien! Als kindercoach beeldend maak ik gebruik van de beeldtaal van het kind!

Tekenen en schilderen is van alle tijden en alle culturen. Het is een universele beeldtaal. Het is een manier om jezelf uit te drukken.

Eén beeld zegt vaak meer dan 100 woorden.
Alles wat een mens creëert, betekent iets.
Zo ook wat jouw kind tekent. Het komt van binnenuit en heeft te maken met wat je kind op dit moment bezig houdt.

Het gaat er niet om of je kind goed is in creatief bezig zijn. Het gaat er om dat het een eígen beeld maakt en dat het ontdekt wat het werk te vertellen heeft.

Door te tekenen, schilderen of bijvoorbeeld te werken met klei kan het kind zichzelf uitdrukken. De beeldende taal is een krachtig middel om tot inzichten te komen.

Ik kijk samen met je kind wat de tekening of het beeld te vertellen heeft. We gaan samen op zoek naar het hartenpad waar zijn/haar hartenwensen liggen. Soms moet je kind daarvoor met gedoe op pad en dat is niet altijd fijn. Maar weten wat je diep in je hart belangrijk vindt om te doen, (waarden) en hiervoor kiezen en dat doen wat ervoor nodig is, ondanks hindernissen. 

valerie